ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Η Περιφέρεια Κρήτης σε διεθνές συνέδριο για τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά Προϊόντα)

Η Περιφέρεια Κρήτης, ως προεδρεύουσα Περιφέρεια της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Παραγωγών AREPO στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, σε διεθνές συνέδριο για τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά Προϊόντα)

Στον αναπτυξιακό ρόλο των Γεωγραφικών Ενδείξεων των αγροτικών προϊόντων ως πνευματική ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμβολή τους στην απασχόληση, τη βιωσιμότητα  των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων, στη μείωση της διαρροής του πληθυσμού από την ύπαιθρο συνεισφέροντας καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η  Πρόεδρος της ένωσης AREPO Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, που συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Organic & Origin» (Βιολογικά και Προϊόντα Ποιότητας) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, προσκεκλημένη του Ευρωβουλευτή  Ivan Jankovic από την Κροατία. Στο διαβαθμισμένο συνέδριο, ως υψηλής ποιότητας είχαν προσκληθεί ως εισηγητής ο Phil Hogan Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, εκπρόσωποι των κυριότερων ευρωπαϊκών φορέων που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας και ειδικότερα τις Γεωγραφικές Ενδείξεις και τα βιολογικά προϊόντα, όπως: IFOAM (Διεθνής ομοσπονδία κινημάτων Βιολογικών προϊόντων), το ORIGIN  (Παγκόσμιος Οργανισμός για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις), η ένωση ευρωπαϊκών περιφερειών και παραγωγών Γεωγραφικών Ενδείξεων (AREPO), το δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων που στηρίζει τη βιολογική Γεωργία, ο παγκόσμιος οργανισμός Slow Food, εκπρόσωποι ομάδων παραγωγών Γεωγραφικών Ενδείξεων και βιολογικών προϊόντων όπως: ο συνεταιρισμός του Acito Balsamico di Modena, του ιταλικού τυριού Assiago, ο οργανισμός ARCHE NOAH που ασχολείται με την προστασία του γενετικού δυναμικού σπόρων και το κέντρο Rudolf Steiner από την  Κροατία Croatia.

Την έναρξη του συνεδρίου πραγματοποίησε ο κ. Jakovcic μαζί με τους ευρωβουλευτές Frank Bogovic, Martin Hausling, και Igor Soltes, οι οποίοι έχουν αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες πάνω στη στήριξη των συστημάτων ποιότητας. Επεσήμαναν, ότι, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και η ευρωπαϊκή επιτροπή έχουν ένα σαφή προσανατολισμό προς την στήριξη των συστημάτων ποιότητας, διότι είναι απαίτηση των καταναλωτών να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα που έχουν πιστοποιημένη προέλευση και διασφαλίζουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Στην εισήγηση του ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Hogan, αναφέρθηκε απολογιστικά στις διμερείς συμφωνίες που η ΕΕ έχει προχωρήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη. Επεσήμανε το σημαντικό ρόλο των παραγωγών γι’ αυτό και στη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική οι άμεσες ενισχύσεις δέχθηκαν μικρότερη πίεση, ενώ επεσήμανε τον προσανατολισμό της επιτροπής να ελέγξει με κάθε τρόπο τις απομιμήσεις των ΓΕ μέσω των ηλεκτρονικών  πλατφόρμων πωλήσεων, διασφαλίζοντας υψηλότερη προστασία αυτών.

Στην εισήγηση της η Πρόεδρος της AREPO  Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, επεσήμανε ότι η αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, έχει διεγείρει ισχυρές κοινωνικές απαιτήσεις για μια ανανεωμένη πολιτική, ικανή να παρέχει δημόσια αγαθά με προσανατολισμό στην προστασία και σεβασμό του περιβάλλοντος, στηρίζοντας παράλληλα με συνέπεια τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της διατήρησης της ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αναφέρθηκε στον πολυδιάστατο αναπτυξιακό ρόλο των Γεωγραφικών Ενδείξεων ως πνευματική ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ τόνισε τη συμβολή τους στην απασχόληση, τη βιωσιμότητα  των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων, στη μείωση της διαρροής του πληθυσμού από την ύπαιθρο συνεισφέροντας καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου. Ωστόσο η κα. Βρέντζου επεσήμανε, ότι, οι τεράστιες δυνατότητές τους εξακολουθούν να παραμένουν αναξιοποίητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’ αυτό το λόγο απαιτείται μια νέα προσέγγιση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.

Παράλληλα η κα. Βρέντζου υποστήριξε την πάγια θέση της AREPO στη διατήρηση του προϋπολογισμού της νέας ΚΓΠ τουλάχιστον στα τρέχοντα επίπεδα, προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες μιας αναθεωρημένης και αποτελεσματικής ΚΓΠ μετά το 2020.  Επιπρόσθετα να διατηρήσει και να ενισχύσει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Περιφέρειες της Ευρώπης στη διαχείριση και την εφαρμογή της ΚΓΠ,  ιδίως για το δεύτερο πυλώνα , όπου ο αντίκτυπος των περιφερειακών πολιτικών είναι μεγαλύτερος. Επεσήμανε ότι η ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλοι οραματιζόμαστε, σημαίνει ισχυρές Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.  Εστίασε στη θέση των συστημάτων ποιότητας στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ  και στις προτάσεις απλοποίησης για τα συστήματα ποιότητας των Γεωγραφικών Ενδείξεων. Επικεντρώθηκε ότι οι ομάδες παραγωγών  ΓΕ  θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, στο πλαίσιο τομεακών παρεμβάσεων και πρότεινε την εισαγωγή ενός Θεματικού υπο - προγράμματος για τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ. 

Στάθηκε ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα στήριξης των μικρών παραγωγών των Γεωγραφικών Ενδείξεων και Βιολογικών Προϊόντων, οι οποίοι κατέχουν το 70% της ευρωπαϊκής παραγωγής αλλά με τα λιγοστά μέσα που διαθέτουν καθίστανται λιγότερο ανταγωνιστικοί στις αγορές που αναφέρονται . Τέλος επεσήμανε ότι η πολιτική ποιότητας, θα  πρέπει να αναγνωριστεί ως βασικός πυλώνας του ευρωπαϊκού βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος και η ΚΓΠ, θα πρέπει να υποστηρίξει τη λειτουργία αυτού του ενάρετου οικονομικού μοντέλου, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά του να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, συνεχίζοντας να παρέχει δημόσια αγαθά.

Στις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου συμμετείχε το στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης Χαράλαμπος Πίτερης που παρακολουθεί και στηρίζει τις δράσεις της Ένωσης AREPO.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Κρήτη

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video