ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 43 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το Παγκρήτιο Στάδιο (απόφαση 211/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α. 30-7331.076 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων» (απόφαση 212/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ηρακλείου έτους 2019 για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και στεγάνωση της στέγης του Μεγάρου ΚΟΡΘΗ – ΛΙΟΠΥΡΑΚΗ για την άρση επικινδυνότητας» (απόφαση 213/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
4. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού με την εγγραφή νέων Κ.Α. για τη συγχρηματοδοτούμενη πράξη «Κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 138» και Κ.Α.2018ΕΠ00210017 (ΟΠΣ 5027221) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης (απόφαση 214/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την κάλυψη δαπάνης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το Τ.Ε.Ι. Κρήτης (απόφαση 215/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με την καταγραφή και παρακολούθηση των δράσεων του ΣΔΑΕΚ (απόφαση 216/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων (απόφαση 217/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την «Επισκευή – εκσυγχρονισμός ανελκυστήρων δημοτικών και σχολικών κτιρίων για την πιστοποίηση τους (απόφαση 218/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου (απόφαση 221/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
10. Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020 – 2023.
11. Έγκριση πρακτικού 12/20-2-2019 της Επιτροπής του άρθρου 32 Ν.1080/80.
12. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
13. Έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Ψαρομιλίγκων, έως την συμβολή της με τις οδούς Μιχελιδάκη και Βουρβάχων».
14. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση δημοτικού ιερού ναού Αγ. Νεκταρίου στο Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο Συλλάμου».
15. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης Νέας Αλικαρνασσού – γήπεδο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ».
16. Έγκριση τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού σε τμήμα μεταξύ των οδών Ανεμογιάννη, Ιδομενέως και Δικαιοσύνης (βόρεια της Πλ. Ελευθερίας).
17. Ανάκληση της αριθμ. 1064/2018 απόφασης Δ.Σ. - Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών» και έγκριση της χρηματοδότησης της.
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατειών Αγ. Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου & πρώην δημοτικού σχολείου και διαμόρφωση οδών με κυβόλιθους εντός οικισμού Κερασίου Δημ. Διαμ. Παλιανής».
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής για το Δ’ παραδοτέο της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για ενεργειακά θέματα».
20. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 στη δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Κερασιών Δήμου Ηρακλείου».
21. Δικαιούχοι μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) ετών 2013, 2015, 2017 εργαζομένων του Δήμου.
22. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού.
23. Παράταση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUplic buiLdings-IMPULSE» – παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. του προσωπικού που ασχολείται με το ανωτέρω έργο, στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG – MED 214 – 2020».
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου παρακολούθησης και παραλαβής (Εταιρεία Αξιοποίησης Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Κρήτης) .
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για το παραδοτέο της Α’ φάσης του στρατηγικού σχεδίου για την αστική ταυτότητα «Ηράκλειο – ανθεκτική πόλη».
26. Παράταση της με αριθμ. πρωτ. 96.759/05.11.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της εταιρείας «Συνεργασία – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ε.Π.Ε.».
27. Εξειδίκευση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών αναγόμωσης φιαλών βιομηχανικών αερίων και υλικών συγκόλλησης για τις λειτουργικές ανάγκες των συνεργείων οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου».
28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.).
29. Παράταση και τροποποίηση όρου της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. – RECYCOM για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου.
30. Εξειδίκευση δαπανών για τον Κ.Α. 70-6474.009 με τίτλο «Διαχείριση ευφυών συστημάτων αποβλήτων και πολιτικές WIN-POL».
31. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου.
32. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για ίδρυση – κατάργηση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου.
33. Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος «Η σεισμολογία στο σχολείο : Πιλοτική εφαρμογή σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου» σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
34. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΗΚΕΗ.
35. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για την κ. Μ.Α. του Α.
36. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων για την κ. Β.Π. του Λ.
37. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων οπτικής αναπηρίας για την Γ.Ε. του Α.
38. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για την κ. Ι.Ε. του Ι.
39. Διόρθωση της αρ. 359/2019 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τη χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020.
40. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η. της 2ης Δημοτικής Κοινότητας της περιοχής του Πόρου του Δήμου Ηρακλείου.
41. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου για τις ανάγκες επέκτασης του διδακτηρίου του δημοτικού σχολείου Βασιλειών.
42. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας ηχητικής κάλυψης της παρέλασης 25ης Μαρτίου 2019 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού.
43. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα προκειμένου να μετάσχει στο Δίκτυο πόλεων για το Προσφυγικό.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Κρήτη

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video