ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Ηράκλειο: Απόψε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου - φωτογραφία αρχείου

Συνεδριάζει απόψε στις 17:55, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου)το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 49 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την ενίσχυση του κωδικού για της υπηρεσίες του γιατρού εργασίας (απόφαση 890/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη της δαπάνης μίσθωσης γεωργικού ελκυστήρα (απόφαση 901/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη δαπάνης συντήρησης ψυκτικών θαλάμων (απόφαση 902/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την ενίσχυση του Κ.Α. 00-6818.001 με τίτλο «Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων (απόφαση 903/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου (απόφαση 904/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
6. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 για αλλαγή τίτλου (απόφαση 905/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη της δαπάνης του ορκωτού λογιστή (απόφαση 907/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
8. Τροποποίηση τίτλου του Κ.Α. εξόδων 00-6737.017 στον προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2018 (απόφαση 908/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
9. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Κ.Α. 00-6495.002.
10. Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που έγιναν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
11. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας «ΦΛΩΡΙΔΑ» του Δήμου Ηρακλείου κατά την περίοδο 2018 από την εταιρεία ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΟΣ.
12. Έγκριση του αρ. 9/26-7-2018 Πρακτικού της Επιτροπής του Άρθρου 32 Ν.1080/80.
13. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
14. Παράταση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στο «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ» του Δήμου Ηρακλείου.
15. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φθορών οδοστρώματος στις Δ.Ε. Δήμου Ηρακλείου».
16. Έγκριση του 1ου Σ.Π. της μελέτης «Μελέτη πυροπροστασίας δημοτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων κίνησης και έκδοση άδειας λειτουργίας του».
17. Έγκριση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Συντήρηση δημοτικού σχολείου Αγίου Σύλλα».
18. Τροποποίηση της 732/2018 απόφασης και έγκριση νέας προεκτιμώμενης αμοιβής (τεύχος Α4) για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη στην ευρύτερη περιοχή της κρήνης Μοροζίνι».
19. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ανοικτής επενδεδυμένης τάφρου κατά μήκος της οδού μπροστά από τον καταυλισμό των ΡΟΜΑ».
20. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην πλατεία Αγίου Μύρωνα».
21. Ανάκληση της αρ. 975/2017 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας με θέμα «Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο «Ανάπλαση των Βασικών Οδών Πρόσβασης και του Περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β)» και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020».
22. Έγκριση διαδικασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
23. Παραχώρηση χρήσεων οδών για την διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων.
24. Οριοθέτηση γενικών θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.
25. Έγκριση του Οριστικού Πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας για την εργασία απομάκρυνσης αμιάντου στο Δημοτικό σχολείου Αγίου Σύλλα.
26. Εξειδίκευση ποσού για τον Κ.Α. 20-7325.053 για την μεταφορά παροχής ρεύματος.
27. Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την δημιουργία αποτεφρωτηρίου και λήψη απόφασης για επιλογή βέλτιστης λύσης για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
28. Εξειδίκευση δαπανών για τον Κ.Α. 70-6474.008 με τίτλο «Κοινές δράσεις για την δημιουργία «Πράσινων» - Περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε τουριστικές περιοχές – ECORouTs» στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 - 2020».
29. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών και παραδοτέων δημοσίων συμβάσεων για τις ανάγκες του έργου «Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public building – IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178)που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREC MED 2014 – 2020».
30. Χορήγηση άδειας για τοποθέτηση ικριωμάτων λόγω εργασιών άδειας μικρής κλίμακας.
31. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Ν.Π.Δ.Δ.) - (απόφαση 135/2018 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.).
32. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (απόφαση 138/2018 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.).
33. Έγκριση συμμετοχής και εξειδίκευση πίστωσης του Δήμου Ηρακλείου στην 11η Έκθεση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικές γεύσεις Ελλάδας».
34. Έγκριση οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας .
35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την εταιρεία Κατζαγιαννάκης – Μηλολιδάκης ΙΚΕ.
36. Εξέταση πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 452 (Γ1792) της πολεοδομικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου (απόφαση 48/2018 Επιτροπής Ποιότητα Ζωής).
37. Λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας στην περιοχή «Καμίνια» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 50/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
38. Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης στη περιοχή «Μασταμπάς» του δήμου Ηρακλείου (απόφαση 51/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
39. Αποδοχή χρηματοδότης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Επικοινωνιακού Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση (ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014 -2020).
40. Αίτημα παράδοσης παραδοτέου της με αρ. πρωτ. 30.816/11-4-2018 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την «Καταγραφή και καταλογράφηση για την αποτίμηση της οικονομικής αξίας των έργων τέχνης του Δήμου Ηρακλείου» .
41. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών για την «Δημιουργία διαδικτυακής πινακοθήκης ψηφιοποίηση των έργων τέχνης της συλλογής του Δήμου και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής, αξιοποίησης και προβολής τους».
42. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμηθειών (και Παραγωγής) – Ψηφιακός δίσκος .
43. Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου για την «Καταλογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχο και επεξεργασία τεκμηρίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και εγγραφή τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση της διάταξη MARC21 στο λογισμικό Horizon».
44. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το Φεστιβάλ «Κρήτη, Μια Ιστορία 5+1 πολιτισμοί».
45. Έγκριση σχεδίου συμφωνίας για τη σύναψη συμφώνου αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Πόλης Βελιγραδίου, Δήμου Τσουκάριτσα της Δημοκρατίας της Σερβίας .
46. Εξειδίκευση της δαπάνης που αφορά την μετάβαση του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα τουρισμού κ. Garancini Gian Andrea Paolo, στο Σαράγιεβο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης .
47. Έγκριση 1ου Τροποποιητικού Πίνακα Εργασιών και έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών της εργασίας «Συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου».
48. Ενημέρωση ενεργειών για την αγορά του ακινήτου «Φάμπρικα Ανωγειαννάκη» και λήψη απόφασης για τη συνέχιση της διαδικασίας.
49. Έγκριση μετακίνησης της Γενικής Γραμματέως κ. Στυλιανού Ευγενίας στο Συνέδριο «Διοίκηση & Οργάνωση των Ο.Τ.Α. μετά τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» στο Καρπενήσι.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Κρήτη

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video