ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Τετάρτη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Τετάρτη

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 79 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:


1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την φύλαξη του Κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 915/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
2. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 – Ανάκληση της με αριθμό 619/2018 απόφαση της Ο.Ε. (απόφαση 925/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το Επικοινωνιακό σχέδιο για την Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση 2014 – 2020 (απόφαση 926/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τον Κ.Α. 70-7135.021 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης για την ασφάλεια των κτηρίων του Δήμου (απόφαση 927/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη δαπανών για τέλη φωτογράφησης – κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων (απόφαση 928/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την ενίσχυση του Κ.Α. που σχετίζεται με απεντομώσεις – μυοκτονίες δημοτικών χώρων (απόφαση 929/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την ενίσχυση του Κ.Α. που σχετίζεται με τα οδοιπορικά αιρετών (απόφαση 930/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Π.Ε. κωδικού CPV 71410000-5 μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 2 (απόφαση 931/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος με αλλαγή τίτλου μελέτης (απόφαση 932/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
10. Ανάκληση της 906/2018 απόφασης για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του έργου με τίτλο «Δημιουργία παιδικής χαράς στο παλαιό δημοτικό σχολείο Πενταμοδίου» (απόφαση 935/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
11. Χορήγηση δανείου για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Ηρακλείου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (απόφαση 947/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για νέο κωδικό (απόφαση 948/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (απόφαση 953/2018 Οικονομικής Επιτροπής, σε ορθή επανάληψη).
14. Αναπροσαρμογή τελών χρήσης του νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου (απόφαση 955/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
15. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (απόφαση 956/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
16. Καθορισμός των συντελεστών δημοτικών τελών και φόρων για το έτος 2019 (απόφαση 957/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (απόφαση 969/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το τμήμα Δημοτικής Περιουσίας (απόφαση 970/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
19. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2018 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 971/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την πληρωμή Φ.Π.Α. (απόφαση 972/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2017 Climate Change (Απόφαση 973/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την αμοιβή δυο Διευθυντών χορωδιών (απόφαση 975/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έργο “Waste Management Intelligent Systems and Policies” με ακρωνύμιο «WIN - POL» και κωδικό PGΙ04924, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe (απόφαση 996/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
24. Διενέργεια διαγωνισμού για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.Δ. του για τα έτη 2019 - 2022.
25. Προμήθεια γάλακτος του προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου, ως μέσο ατομικής προστασίας.
26. Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που έγιναν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και για τη διακίνηση φακέλων και δεμάτων που έγινε από το ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ (CRETA COURIER).
27. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας “ΦΛΩΡΙΔΑ” του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 2018 από την εταιρεία ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΟΣ.
28. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
29. Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών.
30. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα αναδρομικών.
31. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής για την ασφάλιση των οχημάτων ιδιοκτησίας δήμου Ηρακλείου.
32. Κοινές Δράσεις για την δημιουργία «Πράσινων» - Περιβαλλοντικών Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές - ECOROUTS.
33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών «Διοργάνωση της Ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου».
34. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παρεχόμενης Υπηρεσίας για τις εργασίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής διαχείρισης μελετών – έργων – υπηρεσιών – προμηθειών που έγιναν από την εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
35. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού – Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου – Φάση Α».
36. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διαχείριση και λειτουργίας των Ενετικών Τειχών».
37. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το Β’ Παραδοτέο της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για την παρουσίαση έργων και μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου».
38. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ειδών 1ης Ομάδος - «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων» στα πλαίσια της γενικής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου»”.
39. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Παραλλαγή όδευσης Α.Μ.Ε.Α. στην παλιά πόλη.
40. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια αδρανών υλικών του έργου «Συντήρηση Κ.Χ., Παιδικών Χαρών (Ν)».
41. Έγκριση τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού σε τμήμα των οδών Ψαρομηλίγκων και Καλοκαιρινού.
42. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στα πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Μασταμπάς Θέρισσος».
43. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.ΤΜ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή όψεων 6ου, 9ου και 11ου Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου».
44. Απαγόρευση της εισόδου των οχημάτων στις οδούς Ψαρομηλίγκων και Καλοκαιρινού .
45. Παραχώρηση χρήσεως οδών για την διεξαγωγή του 16ου Αγώνα Δρόμου Πανεπιστημίου Κρήτης.
46. Έγκριση διαδικασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου με στόχο της εξοικονόμηση ενέργειας.
47. Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με το Επιμελητήριο Ηρακλείου και την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και την υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας : 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».
48. Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη στην προετοιμασία πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης για την δράση με τίτλο «Έξυπνα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».
49. Ορισμός δύο εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της μελέτης «Μελέτη αστικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία συστάδας επιχειρήσεων (Cluster) στο Δήμο Ηρακλείου».
50. Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης.
51. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για την μετάβαση της Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Καναβάκη Μαρίας στην Αθήνα.
52. Έγκριση συμμετοχής της Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Καναβάκη Μαρίας στην Ακαδημία Διαπολιτισμικής Ένταξης, στην Θεσσαλονίκη.
53. Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για τη χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές για τη σχολική χρονιά 2017 - 2018 από τη «Γ. ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ Α.Ε.»
54. Απόφαση Παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων.
55. Απόφαση για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του 5ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου για τη λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου (Σ.Δ.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019.
56. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Βλαχάκη Γεωργίου στην Λευκωσία και εξειδίκευση της δαπάνης.
57. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διοργάνωση και υλοποίηση μουσικής εκδήλωσης Δήμου Ηρακλείου με τίτλο “Μουσικοί Διάλογοι”» .
58. Σύσταση επιστημονικής επιτροπής για την προώθηση του Τοπικού Στρατηγικού Σχεδίου για Δια Βίου Μάθηση «Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνει».
59. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης άρσης κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου Ηρακλείου.
60. Μερική ανάκληση - τροποποίηση της με αριθμ. 519/2018 απόφασης που αφορά την παράταση της προγραμματικής σύμβασης διαχείρισης του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Ηρακλείου.
61. Τροποποίηση της αριθμ. 281/2016 απόφασης - Αντικατάσταση και ορισμός νέων μελών στην Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων, για μετακίνηση, μεταφορά και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης .
62. Απόδοση οικοπέδου αντί της καταβολής της εισφοράς σε χρήμα, στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης «Πόρος - Πατέλες - Κατσαμπάς» Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με τον Ν. 4315/2014 (Φ.Ε.Κ. 269/Α/24-12-2014)» (απόφαση 53/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
63. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (κτηνίατροι)».
64. Έγκριση οριστικής παραλαβής συμβατικού αντικειμένου της 85.789/2014 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Ι.Τ.Ε.
65. Έγκριση ανάθεσης εργασιών τεχνικού ασφαλείας και εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2018.
66. Χορήγηση άδειας υλοποίησης λυόμενων, προσωρινών κατασκευών από την ΔΗΚΕΗ, στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2018».
67. Ορισμός Επιτροπών για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν με αφορμή την συμπλήρωση 350 χρόνων από την παράδοση του Χάνδακα στους Οθωμανούς.
68. Ανάκληση της αριθμ. 574/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
69. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκδήλωση «Το θέατρο στην ύπαιθρο».
70. Εξειδίκευση δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια ψηφιακού υλικού – φωτογραφιών θεματικής ψηφιακής έκθεσης με τίτλο «Απηχήσεις της αρχαιότητας στο έργο του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου».
71. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την τελετή απονομής του βραβείου «Ν. Καζαντζάκης».
72. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για δημοσίευση προβολής του Δήμου Ηρακλείου στην Παγκρήτια ημερήσια εφημερίδα «Νέα Κρήτη».
73. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υπηρεσία με τίτλο «Διοργάνωση των εκδηλώσεων HERAKLION GASTRONOMY FEST 2018.
74. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης οικοπέδου για την δημιουργία Πράσινου Σημείου.
75. Χορήγηση άδειας ίδρυσης εμπορικού καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών «Επιχείρηση τροφίμων – ποτών και ειδών οικιακής χρήσης» της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
76. Επικαιροποίηση της αριθμ. 175/2018 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την τροποποίηση και τον επανακαθορισμό της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ηρακλείου.
77. Αίτηση - Δήλωση του κ. Αρώνη Ιωάννη του Μηνά για αυτοδίκαιη παράταση μίσθωσης (απόφαση 102/2018 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου -ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.)
78. Παράταση μισθώσεως της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
79. Παράταση μισθώσεως της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

 

 


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Κρήτη

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video